Otevřít menu

Na úvodní stranu Středisková knihovna

Návštěv :
Celkem : 4683
Týden : 13
Dnes : 1
podrobnosti

 

Historie knihovny
Naše knihovna má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1885.
 
Výběr z kroniky:
Zásluhu na jejím založení má  František Soldát, opařanský rodák. 
Byl to učitel národně uvědomělý a zanesl do Opařan pokrokové myšlenky. Založil v Opařanech
vlastenecký spolek Národní šumavská jednota a při něm knihovnu.
Koncem roku 1885 má knihovna již 86 svazků a byla umístěna v budově školy.
Tato budova stála vedle kostela, v místě, kde je nyní administrativní budova léčebny. 
Koncem roku 1888 se přestěhovala škola do vsi a s ní i knihovna.
 
...za sto let:
Koncem roku 1985 má knihovna 3559 svazků odebírá 11 druhů novin a časopisů, 
má 100 stálých čtenářů.
  
... 90. léta 20. století
 
-  v roce 1996 byla knihovna přestěhována z budovy MNV do prostor zrekonstruované  školy
 18.5.1999 se začal ukládat fond do počítače, první využití internetu v knihovně. Ve IV. čtvrtletí 
roku 1999 byl zahájen zkušební  provoz výpůjčního systému.
- v roce 2000 knihovna obdržela grant Ministerstva kultury – připojení  internetu
- v roce 2006  byla provedena revize fondu
 - v roce 2006 má knihovna 8 932 svazků, odebírá 17 časopisů, eviduje  
172 registrovaných čtenářů
- v roce 2007 eviduje  knihovna 8 294 svazky, navštívilo ji 2 567 návštěvníků, odebírá 17 časopisů, 
počet výpůjček je 11 569
- v roce 2008
Knihovna registrovala: 144 čtenáře
- z toho čtenářů do 15 let 79
Návštěvnost:    celkem 3 308
- z toho: počet uživatelů internetu   804

návštěvníci akcí     90

Za rok se uskutečnilo celkem 11 610 výpůjček (výpůjčky periodik 6 021)

- v roce 2009
Knihovna registrovala: 154 čtenáře
-z toho čtenářů do 15 let - 81
Návštěvnost:     celkem 4 695
- z toho: počet uživatelů internetu   963

návštěvníci akcí     152

Za rok se uskutečnilo celkem 10 399 výpůjček (výpůjčky periodik 4626)

- v roce 2010
Knihovna registrovala: 149 čtenářů
-z toho čtenářů do 15 let - 83
 Návštěvnost:    celkem 4 147
- z toho: počet uživatelů internetu   646

návštěvníci akcí     71

 Za rok se uskutečnilo celkem 9 661 výpůjček (výpůjčky periodik 3 525)
 
- v roce 2017
byla provedena revize fondu

Knihovna registrovala: 179 čtenářů
-z toho čtenářů do 15 let - 101 čtenářů

  Návštěvnost: celkem 2 405
                                  - z toho: počet uživatelů internetu 0
                                                 návštěvníci akcí 207

 

  Za rok se uskutečnilo celkem 7 542 výpůjček (výpůjčky periodik 2 075)

 

- v roce 2019

Knihovna registrovala:                       176 čtenářů
             -z toho čtenářů do 15 let         89 čtenářů


Návštěvnost:    celkem 1 923
                                - z toho: počet uživatelů internetu      4
                                -  návštěvníci akcí                             239

 

  Za rok se uskutečnilo celkem 6 081 výpůjček (výpůjčky periodik 1 859)